Program Podstawowej Kartografii Geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej