Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:monitoring, interferometria, InMoTeP

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Maria Przyłucka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej