Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w latach 2018 - 2020

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:kopaliny, bilans

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej