Prowadzenie Rejestru Obszarów Górniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:rejestr, obszary górnicze

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Ludwina Jarzynowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej