Obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB w okresie 1.04.2018 - 31.12.2020

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:system informacji geologicznej, INFOGEOSKARB

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Marcin Szuflicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej