Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, CBDG, atlas

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Izabela Samel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej