Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:służba geologiczna, współpraca międzynarodowa

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Wojciech Brochwicz-Lewiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej