Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe: administracja, Minister Środowiska

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Eliza Dziekan-Kamińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej