Perspektywy gazo- i roponośne głębokich struktur karpackich wraz z dodatkowymi badaniami sejsmicznymi i otworami pilotażowymi etap I i II

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:ropa naftowa, gaz ziemny, Karpaty

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Janusz Jureczka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej