Opracowanie nowych dokumentacji jaskiń Polski oraz wydanie kolejnych tomów serii wydawniczej „Inwentarza jaskiń Polski”

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:geoinformacja, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Ewa Machalska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej