Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:prekambr, obszar przygraniczny, Litwa, Białoruś, mapa geologiczna, mapa geologiczna w skali 1,50000

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Janina Wiszniewska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prekambr pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (przygotowanie publikacji i mapy w skali 1 , 500 000)