Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony północno-zachodni i koniński – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Paweł Urbański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej