Prace kartograficzne na 3 arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 1:25 000: Zagórze Śląskie, Pieszyce, Ostroszowice – etap I

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Zbigniew Cymerman

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej