Sprawdzanie prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych – etap pilotażowy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:pobór próbek

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Joanna Roszkowska-Remin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej