Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych - zadanie ciągłe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:profile wiertnicze, głębokie otwory

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Jolanta Iwańczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej