Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia

Słowa kluczowe:analiza litofacjalna, paleozoik, kraton wschodnio-europejski, obszar przygraniczny, paleogeografia, platforma wschodnioeuropejska, EEC

Rok rozpoczęcia: 2006

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Zdzisław Modliński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich