Elektroniczna archiwizacja zinwentaryzowanych kolekcji działu „Surowce mineralne” Muzeum Geologicznego. Zwiększenie zasobu cyfrowego CBDG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:muzeum, archiwizacja

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Marlena Świło

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej