Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:smpg, mapa, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Jacek Chełmiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej