Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia

Słowa kluczowe:paleoklimat

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Wojciech Granoszewski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej