Aktualizacja  Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (I etap - 160 arkuszy)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Bogusław Przybylski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej