Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, budowa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Włodzimierz Mizerski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej