Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:mikroskamieniałości, kambr, ediakar, blok górnośląski, blok małopolski, najstarsze utwory, prekambr

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Monika Jachowicz-Zdanowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego