Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, zaniechane złoża

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Sylwester Salwa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej