Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:edukacja, upowszechnianie, promocja, polityka surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Andrzej Jagielski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej