Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:polityka surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Lidia Razowska-Jaworek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej