Opracowanie nowej edycji trzech Map Geologicznych Polski w skali 1:500 000, wersja A - zakryta, B - bez czwartorzędu, C - bez kenozoiku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, kartografia geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej