Ocena występowania REE i niektórych pierwiastków śladowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:pierwiastki śladowe, REE

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej