Zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji zasobów i zasad dokumentowania Jorc w polskich złożach węgla kamiennego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel kamienny, zasoby, złoża, klasyfikacja

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Maciej Młynarczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej