Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:wiercenia głębokie, rdzenie, budowa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej