Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:archiwum geologiczne, próbki geologiczne, rdzenie, archiwizacja

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Michał  Sokołowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej