Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:archiwizacja, płytki cienkie, Muzeum Geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Joanna Rychel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej