Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:dolomit główny, cechsztyn, sedymentacja, Niż Polski, diageneza

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Andrzej Gąsiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego