Wsparcie działań Ministra Środowiska jako organu administracji geologicznej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów i prezentacji dotyczących złóż pierwiastków promieniotwórczych, węgli, węglowodorów, metali oraz podziemnego składowania, energii geotermalnej, lokalizacji farm wiatrowych i elektrowni jądrowych oraz materiałów koncesyjnych – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:administracja geologiczna, ekspertyzy, ministerstwo środowiska, opinie, analizy

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej