Opiniowanie prac z zakresu kartografii geologicznej, georóżnorodności geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej wykonywanych w ramach zadań PSG i PSH oraz innych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia geologiczna, georóżnorodność, hydrogeologia, geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Sikorska-Maykowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej