Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:archiwum geologiczne, próbki geologiczne, rdzenie, centralizacja

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Tomasz Juryś

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej