Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:koncesje, złoża, własność górnicza

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Marta Hodbod

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej