Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:Niż Polski, Strzelno, przestrzenie porowe, osady wapienne, klastyki, wapienie, węglany, cementacja, ewolucja przestrzeni porowej

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Małgorzata Połońska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa