Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:kartografia geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Katarzyna Jóźwik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej