Prace przygotowawcze poprzedzajace realizację rejsu naukowo - badawczego na Środkowym Atlantyku, w ramach Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a Miedzynarodową Organizacją Dna Morskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:siarczki polimetaliczne, rejs, Atlanty, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Agata Kozłowska-Roman

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej