Redakcja i przygotowywanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 po aktualizacji - etap I (80 arkuszy)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, aktualizacja

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Józef Mikołajków

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej