Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:płytki cienkie, archiwizacja, kolekcje, Muzeum Geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Izabela Olczak-Dusseldorp

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej