Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:bezpieczeństwo surowcowe, surowce mineralne, budowa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Krzysztof Szamałek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej