Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk-Nawrocka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej