Monografia: Budowa Geologiczna Polski – Tom I: Stratygrafia, Tom II: Tektonika

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:stratygrafia, tektonika, budowa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Tadeusz Peryt

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej