Interpretacja geologiczna wyników badań geofizycznych w Tatrach

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna

Słowa kluczowe:geofizyka, Tatry, Karpatry

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Magda Derkacz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Interpretacja geologiczna wyników badań geofizycznych w Tatrach