Granica trias/jura w seriach reglowych Tatr, magnetobiostratygrafia i podatność magnetyczna

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna
stratygrafia

Słowa kluczowe:biostratygrafia, magnetostratygrafia, podatność magnetyczna, Tatry, trias, jura, seria reglowa

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granica trias/jura w seriach reglowych Tatr, magnetobiostratygrafia i podatność magnetyczna