Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:rdzenie wirtinicze, otwory wiertnicze, stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Krzysztof Leszczyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej