Usługa naukowo-badawcza mająca na celu identyfikację i charakterystykę obszarów wystąpień złóż polimetalicznych siarczków masywnych na Grzbiecie Śródatlantyckim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:geologia morza, złoża polimetalicznych siarczków masywnych, surowce oceaniczne, konkrecje

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Michał Tomczak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej