Regionalne głębokie przekroje geologiczne przez Karpaty i ich podłoże

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:Karpaty, przekroje geologiczne, podłoże Karpat, budowa wgłębna, modele budowy wgłębnej

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Adam Tomaś

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Regionalne głębokie przekroje geologiczne przez Karpaty i ich podłoże