Weryfikacja, konsolidacja zbiorów i baz danych grawimetrycznych w zasobie CBDG wraz z modernizacją struktury w aspekcie współczesnych wymagań technicznych oraz wzrostu funkcjonalności – część pierwsza: Prowincja naftowa zachodniej Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Słowa kluczowe:grawimetria, badania geologiczne, surowce mineralne, bazy danych, CBDG, węglowodory, bezpieczeństwo surowcowe, energia

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Olga Rosowiecka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej